Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

VC431

Vibròmetre triaxial

Instrument per a avaluar les vibracions en el camp de la higiene industrial així com en el d'edificació.

  • Vibròmetre conforme a la norma ISO 8041 i al R.D. 1311/2005
  • Una única escala de mesurament independentment de l'aplicació
  • Mesura simultàneament tots els paràmetres -amb la ponderació adequada- per a cada aplicació (HA, WB, edificació i estructura) i els mostra en una única pantalla
  • Paràmetres projectats: avaluació de la vibració per a temps de mesurament inferiors al temps d'exposició
  • Software Capture Studio

Característiques principals

El VC431 és un vibròmetre triaxial, segons la norma ISO 8041, i és l'instrument ideal per a mesurar vibracions segons:

  • La Directiva 2002/44/CE sobre els riscos derivats de l'exposició dels treballadors a vibracions mecàniques; a Espanya, transposada al Reial Decret 1311/2005 (HA ISO 5349 i WB ISO 2631-1) i completada amb la Guía Técnica del INSHT.
  • La Llei 16/2002 de la Generalitat de Catalunya, el Reial Decret 1367/2007, la Llei 37/2003 del Soroll i la Directiva 2002/49/CE sobre les vibracions en l'espai interior d'edificacions (WB ISO 2631-2).
  • Amb el VC431 també és possible avaluar l'efecte de les vibracions en les cimentacions dels edificis i en el terreny segons: DB SE-C i UNE 22-381-93.

El VC431 és un instrument fàcil d'utilitzar (estructura de menús visual per icones), amb rang únic (sense canvis d'escala) i mesurament i visualització simultània de tots els paràmetres per a cada aplicació.

Amb el programari CESVA Capture Studio (inclòs) podrà descarregar (USB) els mesuraments realitzats amb el VC431 i analitzar els resultats obtinguts d'una forma ràpida i senzilla.

El seu reduit pes, versatilitat i fàcil maneig el converteixen en l'instrument de mà per excel·lència per a les avaluacions de riscos relacionats amb les vibracions.

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN ISO 8041:2006
/AC:2009 Vibròmetre triaxial
EN ISO 8041:2005
Vibròmetre triaxial
ISO 8041:2005
/Cor1:2007 Vibròmetre triaxial
OIML R 103:1992
Vibròmetre triaxial

Programari PC

CESVA Capture Studio

CAPTURE Studio és una aplicació software molt completa que permet: configurar tots els paràmetres del equip en una sola finestra, capturar i visualitzar dades del equip en temps real augmentant així la capacitat dels registres ja que ve limitada per l'espai de memòria lliure del PC, bolcar al PC registres emmagatzemats en la memòria del equip, esborrar la memòria del equip aconseguint així que la memòria d'aquest quedi completament buida i per tant, quedi la capacitat total del equip per guardar noves mesures, visualitzar gràficament i numèricament fitxers de dades, convertir-los a diferents formats (.txt, .xls, .mdb) i copiar la informació proporcionada pel software per crear informes personalitzats, que els fitxers es guardin en un format propi *.ccf que no pot ser alterat i que garanteix la integritat i legalitat d'aquests.

CAPTURE Studio proporciona un entorn còmode i de fàcil maneig per obtenir i visualitzar en format digital les dades adquirides per l'equip de mesura.

CAPTURE Studio s'ha dissenyat com entorn de treball per la nova gamma de productes CESVA. Software disponible per a sonòmetres, dosímetres i vibròmetres CESVA.

Conjunts complets

VH413

Conjunt de: Vibròmetre triaxial VC431, Acceleròmetre triaxial AC031 (aplicació Mà-Braç), Acceleròmetre AC033 (aplicació Cos Sencer), Maleta ML012.

VE432

Conjunt de: Vibròmetre triaxial VC431, Acceleròmetre triaxial AC032 (aplicació Edificació/Estructura), Maleta ML012.

Accessoris opcionals

AC031

Acceleròmetre triaxial IEPE per al mesurament de les vibracions transmeses al sistema mà-braç

AC032

Acceleròmetre triaxial IEPE per al mesurament de les vibracions de cos sencer en l'espai interior d'edificacions

AC033

Acceleròmetre triaxial IEPE per al mesurament de les vibracions de cos sencer

TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.


TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.

ML040

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode

ML012

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a Vibròmetre

ML060

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode


AM300

Alimentador de xarxa amb USB