Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

MX025

Conjunt preamplificador i micròfon de consendador prepolaritzat idoni per a mesures multicanal

MX005

Conjunt de baix cost compost per un preamplificador més un micròfon de consendador prepolaritzat

MX014

Conjunt preamplificador i micròfon de condensador prepolaritzat indicat per a mesures acústiques de precisió

MX013

Conjunt preamplificador PA-13 i micròfon de condensador polaritzat a 200V, excel·lent resposta freqüencial

AC031

Acceleròmetre triaxial IEPE per al mesurament de l'exposició dels treballadors a les vibracions transmesses al sistema mà-braç

AC032

Acceleròmetre triaxial IEPE per al mesurament de les vibracions de cos sencer en l'espai interior d'edificacions.

AC033

Acceleròmetre triaxial IEPE per al mesurament de l'exposició dels treballadors a les vibracions de cos sencer

AC006

Acceleròmetre ICP® d'alta sensibilitat i excel·lent resposta freqüencial.

AC001

Acceleròmetre ICP® destinat a la realització de mesuraments de transmissió de vibracions per via sòlida