Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

La potència acústica d'una font de soroll (maquinària) és un paràmetre molt important per tal definir-la acústicament. En ocasions, necessari per a posar-la al mercat o servei. La caracterització acústica d'una font sonora és una informació imprescindible en el disseny d'infraestructures, arribant a ser un factor de decisió clau per als consultors acústics. Per a determinar el nivell de potència acústica d'una font de soroll existeix la sèrie de Normes ISO 374x. CESVA ofereix la següent gamma de productes per a la mesura del nivell de potència acústica:

Potència Acústica

Mesurament de nivell de potència acústica de fonts de soroll (màquines):

SC250

Climatització HVAC

El soroll generat per instal·lacions de climatització, ventilació i calefacció (HVAC), elèctriques, hidràuliques, etc, haurà de ser avaluat per tal de garantir uns nivells adequats de soroll de fons (avalaució per corbes NC):

SC420
SC250
SC202
CB011
CB012

Vibracions

Verificació, anàlisi i mesura de vibracions en l'edificació i ambients industrials:

SC310
AC001