Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

SC202

Sonòmetre i Analitzador d'espectre

Sonòmetre classe 2 amb pantalla tàctil ampliable a analitzador d'espectre per banda i banda de terç d'octava

 • Pantalla tàctil capacitiva a color
 • Memòria amb fitxers en CSV
 • Esborrat cap enrere (BACKERASE)
 • Connectivitat USB-C, Bluetooth® incorporat i comunicació WIFI
 • Preparat per a Apps per a mòbil o Tablet (Android)
 • Compleix amb METROLOGÍA LEGAL
 • Ampliable a analitzador d'espectre per banda d'octava i banda de terç d'octava

Característiques principals

Pantalla tàctil a color

El SC202 disposa d'una pantalla tàctil a color per realitzar tot el maneig de l'equip. La seva pantalla capacitiva amb una mida de 3,5 ", afavoreix que qualsevol acció que es vulgui realitzar resulti molt ràpida i intuïtiva. La pantalla de l'SC202 permet una visió clara i nítida a plena llum de dia; a més s'il·lumina automàticament a l'encendre el sonòmetre.

Rang únic de mesurament

El SC202 disposa d'un únic marge de mesura sense escales, de 30,5 dBA a 140,0 dBC de pic. Aquest fet suposa un estalvi de temps ja que no cal configurar l'equip prèviament.
A més evita que s'hagin de repetir mesuraments per mesurar sorolls fora d'escala.

Sonòmetre ampliable a 1/3 d'octava

El SC202 és ampliable amb el mòdul FR202, aquest activa l'anàlisi espectral per banda d'octava (1/1) i banda de terç d'octava (1/3).
Al realitzar l'anàlisi per freqüències s'amplia enormement les aplicacions que es poden avaluar amb el SC202, com ara comprovar components tonals, baixa freqüència o absorció acústica de materials.

Sonòmetre sense fils: Bluetooth / WIF

El SC202 disposa de comunicació Bluetooth interna per a la seva connexió a un dispositiu (Tablet, mòbil, ...) i així poder gestionar el SC202 mitjançant l'aplicació App SC202 Link**  de CESVA de forma remota.
La comunicació WIFI de l'SC202 permet enviar les memòries a servidor CESVACloud** per poder disposar d'aquestes immediatament des de qualsevol lloc. També permet actualitzar la versió del firmware i incorporar els mòduls adquirits, únicament connectant el sonòmetre a internet.

(**) en preparació

Memòria amb fitxers en CSV

El SC202 disposa de memòria interna per emmagatzemar les gravacions realitzades i resultats finals. A més dels històrics de canvis de data i hora, ajust de sensibilitat i versió de firmware. Aquestes dades es guarden en fitxers csv i poden obrir-se des de diferents sistemes operatius Microsoft Windows®, Mac OS® o LINUX®. Els fitxers csv de l'SC202 són compatibles amb l'aplicació CESVA Lab.

Corbes NC/NR i Backerase

El SC202 avalua l'espectre segons les famílies de corbes NC (Noise Criterion) i NR (Noise Rating), aquesta característica adequa l'equip per realitzar l'avaluació de soroll de fons en sales. Amb l'opció BACKERASE (esborrat cap enrere), el SC202 permet eliminar successos sonors no desitjats corresponents als últims 10 segons anteriors a una pausa.

Numèrica

Mostra de forma numèrica tres funcions (F1, F2, i F3). Aquesta pantalla permet modificar la funció a visualitzar independentment de l'estat (play, rec, pausa o stop).

Gràfica

Mostra l'evolució temporal i el valor de (F1, F2, i F3), representa gràficament els últims 60 valors mesurats.

Passa / No passa

Mostra de forma gràfica els valors de la funció F1 juntament amb el nivell llindar. I representa en vermell els valors que superen el nivell llindar. El nivell llindar es pot modificar en tot moment.

Mòduls d'ampliació

FR202 filtres d’octava i de 1/3 d’octava

Què mesura?

Anàlisi per filtres de banda d'octava de 8 Hz a 16 kHz i anàlisi per filtres de banda de terç d'octava de 6,3 Hz a 20 kHz.

Aplicacions

 • Selecció de protecció auditiva (per octaves)
 • Avaluació de soroll d'equips de climatització
 • Anàlisi de soroll industrial de maquinària (desenvolupament, control de qualitat i manteniment) 
 • Comprovació del soroll mediambiental  (classe 2) (incloent tonalitat, impulsivitat i baixa freqüència)

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN 61672-1:2014_2
Sonòmetre classe 2
UNE-EN 61260-1:2014_2
Filtres classe 2
IEC 61672-1:2013_2
Sonòmetre classe 2
IEC 61260-1:2014_2
Filtres classe 2
OIML R 58:1998
Sonòmetre classe 1
OIML R 88:1998
Sonòmetre integrador classe 1
OIML R 130:2001
Filtres classe 1
ANSI S1.4:2014_2
/Part 1 tipus 2 sonòmetre classe 2
ANSI S1.43-1997(R2007)_2
Sonòmetre integrador classe 2
ANSI S1.11-2004(R2009)_2
Filtres classe 2
DIN 45657:2014
en referència a la funció Taktmaximalpegel 
UNE-EN 61010-1:2011
+A1:2020 Grau de polució II
CE
Compleix les directiva 2014/30/UE i EMC 2014/35/UE

Metrologia LegalEspaña
14/09/2021: Examen de tipus
24/02/2022: Addicional 1 Examen de tipus
18/04/2023: Addicional 2 Examen de tipus
Portugal
20/04/2022: CertificacióSchweiz
08/12/2022: Certificació

CESVA Lab

El sonòmetre SC202   mesura gran quantitat de funcions durant períodes molt llargs de temps. La millor manera d'abordar l'anàlisi de totes aquestes funcions conjuntament és utilitzar l'aplicació software CESVA Lab.  

Descàrrega de dades

CESVA Lab és gratuït i permet descarregar tota la informació del SC202.

Visualització i escolta

CESVA Lab proporciona una interfície d’usuari intuïtiva i de fàcil maneig que permet visualitzar numèricament i gràfica tota la informació en la pantalla en diversos panells sincronitzats (espectres, evolucions temporals, espectrogrames 3D). CESVA Lab disposa d’una potent eina de zoom de visualització i un ajust fi per trobar el interval desitjat.

Exportació i informes

CESVA Lab permet copiar qualsevol taula o gràfic de la pantalla al porta-retalls per poder-lo enganxar a qualsevol processador de text. A més, simplement prement un botó crea un informe PDF amb tota la informació de l’instant seleccionat personalitzat amb les seves pròpies anotacions. També permet treballar amb fulls de càlcul. CESVA Lab exporta sempre amb el mateix format, això permet crear plantilles de càlcul i informes propis.

Edició i recàlcul

Si el que desitja és recalcular algun interval, n’hi ha prou amb seleccionar-lo, afegir-lo a una capa i simplement calcular. Es poden calcular vàries capes a la vegada amb diversos intervals en cada capa. Cada capa es calcula i guarda en un arxiu independent. 

Resultats al Excel

Els resultats de cada capa es copien automàticament al porta-retalls, així es poden enganxar directament en un editor de text (Excel, Word, Access…).

Conjunts complets

EM220

Conjunt de: sonòmetre SC202, calibrador CB012 i maleta ML013

EM520

Conjunt de: sonòmetre SC202, calibrador CB012, trípode TR40 i maleta ML043

EM620

Conjunt de: sonòmetre SC202, calibrador CB012, trípode TR40 i maleta ML063

Accessoris opcionals

CB012

Calibrador acústic de classe 2

PR003

Perxa extensible de 3 m per a micròfons. Inclou adaptador per a micròfon.

TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.

TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.


TR002

Suport trípode per a cable CNR-ITV, CN105 i CN110.

CN105

Cable d'extensió de 5 metres pel micròfon. 

CN110

Cable d'extensió de 5 metres pel micròfon

AM160

Convertidor per bateria de 12 V a 5V (USB-C)


AM300

Alimentador de xarxa amb USB

ML013

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a sonòmetre i Calibrador

ML043

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a sonòmetre, Calibrador i Trípode

ML063

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a sonòmetro, Calibrador i Trípode


Vídeos

SC202 (classe 2) té les mateixes prestacions que SC250 (classe 1)