Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

SC202

Sonòmetre i Analitzador d'espectre

Sonòmetre classe 2 amb pantalla tàctil ampliable a analitzador d'espectre per banda i banda de terç d'octava

 • Pantalla tàctil capacitiva a color
 • Fitxers csv compatibles amb diferents sistemes operatius Microsoft Windows®, Mac OS® o LINUX®
 • Esborrat cap enrere (BACKERASE)
 • Connectivitat USB-C, Bluetooth® incorporat i comunicació WIFI
 • Preparat per a Apps per a mòbil o Tablet (Android)
 • Compleix amb METROLOGÍA LEGAL
 • Ampliable a analitzador d'espectre per banda d'octava i banda de terç d'octava

Característiques principals

Pantalla tàctil a color

El SC202 disposa d'una pantalla tàctil a color per realitzar tot el maneig de l'equip. La seva pantalla capacitiva amb una mida de 3,5 ", afavoreix que qualsevol acció que es vulgui realitzar resulti molt ràpida i intuïtiva. La pantalla de l'SC202 permet una visió clara i nítida a plena llum de dia; a més s'il·lumina automàticament a l'encendre el sonòmetre.

Rang únic de mesurament

El SC202 disposa d'un únic marge de mesura sense escales, de 30,5 dBA a 140,0 dBC de pic. Aquest fet suposa un estalvi de temps ja que no cal configurar l'equip prèviament.
A més evita que s'hagin de repetir mesuraments per mesurar sorolls fora d'escala.

Sonòmetre ampliable a 1/3 d'octava

El SC202 és ampliable amb el mòdul FR202, aquest activa l'anàlisi espectral per banda d'octava (1/1) i banda de terç d'octava (1/3).
Al realitzar l'anàlisi per freqüències s'amplia enormement les aplicacions que es poden avaluar amb el SC250, com ara comprovar components tonals, baixa freqüència o absorció acústica de materials.

Sonòmetre sense fils: Bluetooth / WIF

El SC202 disposa de comunicació Bluetooth interna per a la seva connexió a un dispositiu (Tablet, mòbil, ...) i així poder gestionar el SC202 mitjançant l'aplicació App SC220 Link+  de CESVA de forma remota.
La comunicació WIFI de l'SC202 permet enviar les memòries a servidor CESVACloud+ per poder disposar d'aquestes immediatament des de qualsevol lloc. També permet actualitzar la versió del firmware i incorporar els mòduls adquirits, únicament connectant el sonòmetre a internet.

(+) en preparació

Memòria amb fitxers en CSV

El SC202 disposa de memòria interna per emmagatzemar les gravacions realitzades i resultats finals. A més dels històrics de canvis de data i hora, ajust de sensibilitat i versió de firmware. Aquestes dades es guarden en fitxers csv i poden obrir-se des de diferents sistemes operatius Microsoft Windows®, Mac OS® o LINUX®. Els fitxers csv de l'SC202 són compatibles amb l'aplicació CESVA Lab.

Corbes NC/NR i Backerase

El SC250 avalua l'espectre segons les famílies de corbes NC (Noise Criterion) i NR (Noise Reduction), aquesta característica adequa l'equip per realitzar l'avaluació de soroll de fons en sales. Amb l'opció BACKERASE (esborrat cap enrere), el SC202 permet eliminar successos sonors no desitjats corresponents als últims 10 segons anteriors a una pausa.

Numèrica

Mostra de forma numèrica tres funcions (F1, F2, i F3). Aquesta pantalla permet modificar la funció a visualitzar independentment de l'estat (play, rec, pausa o stop).

Gràfica

Mostra l'evolució temporal i el valor de (F1, F2, i F3), representa gràficament els últims 60 valors mesurats.

Passa / No passa

Mostra de forma gràfica els valors de la funció F1 juntament amb el nivell llindar. I representa en vermell els valors que superen el nivell llindar. El nivell llindar es pot modificar en tot moment.

Mòduls d'ampliació

FR202 filtres d’octava i de 1/3 d’octava

Què mesura?

Anàlisi per filtres de banda d'octava de 8 Hz a 16 kHz i anàlisi per filtres de banda de terç d'octava de 6,3 Hz a 20 kHz.

Aplicacions

 • Selecció de protecció auditiva (per octaves)
 • Avaluació de soroll d'equips de climatització
 • Anàlisi de soroll industrial de maquinària (desenvolupament, control de qualitat i manteniment) 
 • Comprovació del soroll mediambiental  (classe 2) (incloent tonalitat, impulsivitat i baixa freqüència)

Normes i certificats

Taula de normes


Metrologia LegalEspaña
14/09/2021: Examen de tipus

Conjunts complets

EM220

Conjunt de: sonòmetre SC202, calibrador CB012 i maleta ML013

EM520

Conjunt de: sonòmetre SC202, calibrador CB012, trípode TR40 i maleta ML043

EM620

Conjunt de: sonòmetre SC202, calibrador CB012, trípode TR40 i maleta ML063

Accessoris opcionals

PR003

Perxa extensible de 3 m per a micròfons. Inclou adaptador per a micròfon.

TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.

TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.

TR002

Suport trípode per a cable CNR-ITV


CN105

CN110

AM300

Alimentador de xarxa amb USB

ML013

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a SC420 i Calibrador


ML043

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a SC420, Calibrador i Trípode

ML063

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a S420, Calibrador i Trípode

Vídeos

SC202 (classe 2) té les mateixes prestacions que SC250 (classe 1)