Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

CESVA Lab

CESVA Lab

Programari de descàrrega, visualització, edició i generació de informes per SC420, SC250 i SC202.

 • Descàrrega de registres des del SC420, SC250 i SC202.
 • Visualització numèrica i gràfica simultània en panells sincronitzats
 • Reproducció dels arxius de so (per SC420) sincronitzats amb la visualització de funcions sonomètriques
 • Generació automàtica de informes en format PDF  
 • Copia directa de intervals a Excel
 • Edició i recàlcul de funcions per trams múltiples per capes

Característiques principals

Els sonòmetres SC420, SC250 i SC202 mesuren gran quantitat de funcions durant períodes molt llargs de temps i el SC420 a més, grava fitxers d'àudio de forma automàtica. La millor manera d'abordar l'anàlisi de totes aquestes funcions conjuntament amb la informació qualitativa que proporcionen els fitxers d'àudio (SC420) és utilitzar l'aplicació software CESVA Lab.

Descàrrega de dades

CESVA Lab és gratuït i permet descarregar tota la  informació del SC420, SC250 i SC202 directament i post-processar-la.

Visualització i escolta

A més proporciona una interfície d’usuari intuïtiva i de fàcil maneig que permet visualitzar numèricament i gràfica tota la informació en la pantalla en diversos panells sincronitzats (espectres, evolucions temporals, espectrogrames 3D) i escoltar els fitxers d’àudio corresponents a cada esdeveniment sonor.

Exportació i informes

Per a navegar per la informació, CESVA Lab disposa
d’un navegador de fitxers de so i marques i d’una potent eina de zoom per
trobar el interval desitjat i a continuació poder generar automàticament un
informe en formato PDF.

Edició i recàlcul

Si el que desitja és recalcular algun interval, n’hi ha prou amb seleccionar-lo, afegir-lo a una capa i simplement calcular. Es poden calcular vàries capes a la vegada amb diversos intervals en cada capa. Cada capa es calcula i guarda en un arxiu independent.

Resultats al Excel

Els resultats de cada capa es copien automàticament al porta-retalls, així es poden enganxar directament en un editor de text (Excel, Word, Access…).

App DLEN

L’aplicació LDEN permet calcular índex d’avaluació de soroll de períodes d’una jornada i índex compostos per a jornada completa. Aquests índex es defineixen a la norma ISO 1996-1. Una vegada definits el període diürn (Day), vespertí (Evening) i nocturn (Night) i les seves corresponents penalitzacions, l’aplicació LDEN calcula els següents índex:  

 • LD: índex de soroll del període diürn
 • LE: índex de soroll del període vespert
 • LN: índex de soroll del període nocturn
 • LDN: índex de soroll dia-nit
 • LDEN o CNEL (Community Noise Equivalent Level): índex de soroll dia-vespre-nit 

App TWA

L’aplicació TWA permet, a partir d’un fitxer .CDF del tipus S (sonòmetre) amb informació de la base de temps 1s, avaluar l’exposició al soroll d’un treballador (Nivell promig Lavg, Time Weighted Average TWA i la dosi de soroll D) segons normes pertanyents a diferents agències OSHA, MSHA, NIOSH, ACGIH i DoD. 
També permet introduir un temps de projecció (temps real d’exposició), d’aquesta manera poden realitzar-se mesures de durada inferior al temps d’exposició i obtenir els resultats utilitzant els paràmetres projectats.  

Mòduls d'ampliació

SM001

Aplicació LDEN

SM002

Aplicació TWA

Vídeos

CESVA Lab: Descàrrega de dades del SC420