Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

El control continu dels nivells d'emissió sonora dels vehicles a motor és indispensable per tal d'assegurar una adequada qualitat acústica, especialment en ambients urbans. Per a tal objectiu, el nivell sonor dels dispositius d'escapament dels vehicles a motor (ciclomotors, motocicletes, automòbils i camions) s'ha de verificar periòdicament (inspeccions tècniques i controls rutinaris). CESVA disposa de la següent gamma de productes per a poder realitzar una mesura ràpida i senzilla del soroll d'escapament de vehicles.

Inspecció Tècnica de Vehicles ITVs

El nivell sonor dels dispositius d'escapament dels vehicles a motor (ciclomotors, motocicletes, automòbils i camions) s'ha de verificar periòdicament (inspeccions tècniques):

SC250
CB011
SC202
CB012

Comprovació a peu de carrer

El control continu dels nivells d'emissió sonora dels vehicles a motor és indispensable per tal d'assegurar una adequada qualitat acústica, especialment en ambients urbans:

SC250
CB011
SC202
CB012