Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

NoisePlatform

Plataforma online de monitorització de soroll

Plataforma online que visualitza en temps real i analitza de forma viva i dinàmica el soroll mesurat per una xarxa de sensors que permeten monitoritzar completament tota l'àrea d'influència d'activitats sorolloses.

  • Gran avanç en la monitorització de soroll per a lluitar con la contaminació acústica, mitjançant l'ampliació  de la dimensió espaial i temporal amb múltiples sensors (TA120)
  • Econòmicament sostenible. NoisePlatform es converteix en una solució d'adquisició accessible.
  • Mesura de dades d'alta precisió, transmissió de la informació totalment fiable i emmagatzematge de dades íntegrament segur
  • NoisePlatform comporta accés, visualització, anàlisi, descàrrega i informes de la funció LAeq i d'una funció extra seleccionable (LCeq, LAFmax o LASmax) i tot 100% Online, sense necessitat de cap programari i per tant sempre disponible
  • APLICACIONES: Ciutats (Smart Cities), Ambiental, Soroll Industrial, Construcció, Activitats d'oci, Zones de Protecció Acústica especial, etc.

Característiques principals

UN PAS ENDAVANT

NoisePlatform representa un pas endavant en l'àmbit del monitoratge de soroll.

Fins ara els projectes de monitorització es realitzaven habitualment, a causa del seu elevat cost, amb un únic terminal desplaçant-lo a diverses localitzacions. Això només permet disposar d'informació no simultània en el temps i augmenta els costos d'instal·lació dels terminals. NoisePlatform treballa amb una xarxa mixta de sensors i terminals que elimina tot aquest tipus d'impediments per a poder realitzar un monitoratge de soroll continu i multipunt. I obre la possibilitat de fer vigilàncies i controls obligatoris per a qualsevol activitat sorollosa permanent (perímetre d'una empresa) o temporal (concert) que abans no es feien per cost o nombre de terminals.  

ECONÒMICAMENT ACCESSIBLE I SOSTENIBLE

A causa de la considerable diferència de preu entre els terminals del mercat i els sensors TA120, els usuaris ara poden adquirir els sensors en propietat.

A més el conjunt del seu immillorable cost i mínim manteniment permeten a l'usuari poder disposar de tants sensors com siguin necessaris per cobrir tota l'àrea a monitoritzar.

A aquestes característiques se li suma el baix cost de l'ús de la plataforma, convertint aquest sistema en la solució més completa i accessible del mercat per tractar i incidir en la contaminació acústica

PRECÍS, FIABLE I SEGUR

És un sistema que es caracteritza per utilitzar sensors amb precisió de mesurament classe 1 segons la norma IEC 61672-1.

Una altra característica important a destacar del sistema és la seva gran fiabilitat en la transmissió de les dades aportant així a l'usuari la tranquil·litat per a la presa decisions en base a la informació fidedigna rebuda.

Finalment ressaltar que es tracta d'un sistema completament segur, ja que treballa amb un mètode d'arquitectura de bases de dades replicades i còpia de seguretat diària de les dades. Utilitza un servidor segur certificat amb encriptació SSL de 256 bits.

100% ONLINE:

Accés: No precisa d'instal·lació de cap programari ja que el servei es troba 100% en el núvol (IoT). L’accés es fa a través d’un navegador web (Explorer, Edge, Chrome, Firefox, Safari) des d’una tauleta, ordinador portàtil o de sobretaula. 

Visualització: Permet veure informació del projecte en temps real. Això ofereix a l’usuari l’avantatge de poder prendre decisions i aplicar solucions immediates

Anàlisis: Realitza automàticament els càlculs més feixucs, tals com canvi de base de temps o el recàlcul de trams per períodes horaris (LD,LE,LN, LDEN). A més, permet comparar nivells entre diferents trams o diferents terminals. NoisePlatform disposa de l’opció de d’enviament d’avisos per indicar a l’usuari abans que esdevingui un excés del límit.  
 

Aplicacions

CIUTATS ( Smart Cities)

Les administracions locals estan cada vegada més compromeses amb la lluita contra el soroll. Per això, realitzen mapes estratègics de soroll i desenvolupen plans d'acció.

NoisePlatform permet desplegar una xarxa de sensors en les zones estudiades i recollir dades en temps real dels nivells de soroll i emmagatzemar-los.


L'obtenció contínua de dades fiables per al seguiment dels plans d'acció, permet una valoració ràpida de la seva efectivitat i la presa de decisions sobre la seva continuïtat; estalviant d'aquesta manera temps i recursos econòmics.  

AMBIENTAL

Les administracions supralocals, realitzen la gestió ambiental del soroll mitjançant plans d'acció de manera que es pugui reduir o prevenir la contaminació acústica produïda en infraestructures viàries, ferroviàries, aeroportuàries o portuàries.

A més de conservar la qualitat acústica de les zones declarades com tranquil·les. NoisePlatform realitza les tasques més monòtones i repetitives: recàlcul de bases de temps, càlculs de mitjana Dia / Vespre / Nit, anàlisi d'incidències, comparació amb els límits normatius.

També permet valorar ràpidament l'efectivitat dels plans d'acció aplicats, estalviant temps i recursos econòmics.  

CONSTRUCCIÓ

Les obres de construcció, rehabilitació o enderrocament d'edificis són intrínseques de les ciutats modernes i dinàmiques, però contribueixen enormement a augmentar la contaminació acústica de l'entorn.

NoisePlatform rep de forma contínua els nivells de soroll de diversos punts de l'obra i permet comprovar i justificar que no s'han superat els límits màxims permesos. A més, verifica el compliment dels horaris d'operacions.
Així s'aconsegueix protegir els treballadors de l'obra i preservar la qualitat acústica de l'entorn que l'envolta.  

SOROLL INDUSTRIAL

L'inconvenient principal del soroll industrial sol ser la convivència de sorolls estacionaris molt parametritzats temporal i quantitativament amb sorolls intermitents que en moltes ocasions solen provocar infraccions per superació dels límits i que mesuraments esporàdiques puntuals no permeten avaluar.

NoisePlatform permet, mitjançant el monitoratge continu, detectar sorolls de fonts intermitents o de focus puntuals a causa del propi funcionament de l'activitat industrial o als elements en mal estat. I gràcies al seu sistema d'avisos és possible actuar a l'instant.
 

ACTIVITATS D'OCI

La majoria d'ofertes d'oci incorporen alts nivells de soroll, ja sigui a causa de la reproducció musical a alt volum o als nivells generats per la pròpia activitat.

NoisePlatform permet controlar tants punts com siguin necessaris (zona del públic, dels treballadors i habitatges adjacents) i mostra la informació en format gràfic nivell vs. límit, facilitant així l'avaluació per a garantir el compliment de la normativa.


A més, disposa de l'enviament d'alarmes d'avís perquè es pugui realitzar una acció correctora abans que es produeixi un excés de nivell.  

Videos

Començar a treballar amb NoisePlatform

Eines per a l'anàlisi de dades amb Noiseplatform

NoisePlatform - Invitacions a projectes