Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

El nivell de soroll és un vector ambiental d'alta sensibilitat ciutadana i comporta que l'acústica ambiental sigui un agent de primer ordre a integrar en les noves ciutats intel·ligents basat en la sensorització d'aquestes.

La Smart City necessita sensors precisos, fiables i econòmics per a la monitorització permanent d'infrastructures, activitats industrials i el control de soroll en concerts, festivals, o la protecció de zones tranquil·les, etc.

Sensor de soroll

Sensorització de Smart Cities, Monitorització permanent d'Infraestructures viàries i portuàries, activitats industrials, rutes de recollida selectiva de residus, control d'obres, Monitorització de soroll en concerts, festivals, generació de mapes acústics, etc.

TA120
NoisePlatform