Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

A CESVA instruments, com a fabricants nacionals d´instrumentació acústica, hem adquirit un compromís amb els nostres clients oferint-los programes de formació, al llarg de tots aquests anys, sobre el maneig dels nostres equips.

Avalats per la nostra experiència professional, realitzem cursos de formació, jornades tècniques i màsters especialitzats. Diversos Col.lectius professionals, administracions públiques i universitats ja han gaudit dels nostres programes de formació.

Si vostè desitja un programa de formació a mida, si us plau, contacti amb info@cesva.com

Data Lloc Duració Curs/Jornada Tipus de curs
22-Oct-2020 Barcelona 2h Mesuraments d’aïllament acústic amb el software CIS02 (CTE + ISO 16283) Gratuït!
19- Nov-202 Barcelona 2h Gestió del soroll amb sensors TA120 Gratuït!
26-Nov-2020 Barcelona 2h Curs d' instal·lació del nou Limitador acústic LF010 ( EN STREAMING) Gratuït!
10- Des-202 Barcelona 2h Sonòmetre SC420 i App de control SC420 Link Gratuït!
...

22-Oct-2020 Gratuït!

Mesuraments d’aïllament acústic amb el software CIS02 (CTE + ISO 16283)

El Real Decreto 732/2019, d’obligatòria aplicació per aquelles obres que sol.licitin llicència municipal a partir del 24 de setembre de 2020,  incorpora les normes ISO 16283-1/-2/-3 al Código Técnico de la Edificación.

La família de normes ISO 16283 no difereix excessivament de la família ISO 140, però introdueix variacions tant en la metodologia de mesurament com en la de càlcul i conseqüentment en els informes finals d’aïllament.

CESVA ofereix aquest workshop dedicat a ressaltar aquestes diferències i a realitzar un projecte de càlcul d’aïllament amb el programari CESVA Insulation Studio que ha estat completament adaptat per a mesures d’aïllament aeri, d’impacte i de façanes; tant pel mètode per defecte com pel de baixa freqüència que inclou mesuraments en les cantonades.

També incorpora nous informes pel CTE i l’avaluació de la incertesa dels paràmetres globals segons UNE-EN ISO 12999-1.

Temari:

- Canvis en les normatives.
- De las família de normes ISO 140  a ISO 1628
- CTE
- Instrumentació necessària per a realitzar un mesurament d’aïllament:
 • FP122
 • MI006
 • SC420
 • CIS02
- DEMO CIS02 (aplicant la norma ISO 16283-1)

Aquest workshop està dirigit a EPCAs habilitades pel mesurament de la qualitat acústica de l’edificacióenginyeries/consultories acústiques i/o arquitectes i requereix d’ inscripció prèvia.  


Requisits Inscripció prèvia

Duració 2h
Dates i horari 22 d' octubre de 2020
De 10h a 12h
Lloc EN STREAMING ( Els registrats al curs rebran un enllaç per poder accedir al curs)
Instructor/s Enginyers de producte CESVA

Accepto els termes de la clàusula Avís legal


...

19- Nov-202 Gratuït!

Gestió del soroll amb sensors TA120

Les administracions estan cada cop més compromeses amb la lluita contra el soroll. Per aquest motiu, creen mapes estratègics de soroll, desenvolupen plans d’acció i cada vegada realitzen més accions de minoració del soroll.

CESVA disposa del sensor de soroll TA120 i de la plataforma online per a la monitorització de soroll NoisePlatform, que permet desplegar una xarxa de sensors a les zones estudiades, recollir dades en temps reals dels nivells de soroll, emmagatzemar-los i estudiar-los per avaluar i catalogar l’efectivitat de les accions realitzades i gestionar-ne la seva implementació . 

També moltes enginyeries ja estan utilitzant aquesta nova tecnologia per realitzar projectes de monitoratge continu que fa uns anys eren impensables i que els permet estar més a prop del seus clients passant de ser mers consultors acústics a gestors de soroll de l’empresa.  

Temari:

- Motivació i creació del sensor de soroll TA120
- Presentació TA120 i NoisePlatform
- Casos d’ús:
 • Plans d’acció i zones ZAS
 • Control i vigilància d’obres i treballs temporals
 • Impacte ambiental d’activitats ambientals
 • Infraestructures
 • Control d’activitats d’oci
 •  Estudi i preservació de zones tranquil.les ZEPQA
 • Projectes Smart City

Aquest workshop està dirigit a administracions (Ajuntaments, Diputació, etc), enginyeries, consultories acústiques i enginyers encarregats de dur a terme projectes SMART.


Requisits Inscripció prèvia

Duració 2h
Dates i horari 19 de novembre de 2020
De 10h a 12h
Lloc EN STREAMING ( Els registrats al curs rebran un enllaç per poder accedir al curs)
Instructor/s Enginyers de producte CESVA

Accepto els termes de la clàusula Avís legal


...

26-Nov-2020 Gratuït!

Curs d' instal·lació del nou Limitador acústic LF010 ( EN STREAMING)

El LF010 pertany a la quarta generació de limitadors acústics dissenyats i fabricats per CESVA, i representa un gran salt tecnològic respecte al seu predecessor: el limitador LRF05.

Al workshop es repassaran tots els procediments per a una correcta instal·lació del NOU LIMITADOR ACÚSTIC LF010:

programa:

1. El limitador i el seu funcionament
2. Elements de el limitador
3. Connexions de l'LF010
4. Precintat
5. Instal·lació i Programació
6. Programari LIMITER Studio
7. Torn obert de preguntes

Aquest WORKSHOP està dirigit a professionals i enginyeries, especialitzades en el control del soroll d'activitats, que desitgin convertir-se en instal·ladors oficials de imitadors CESVA, així com a tècnics municipals i cossos de policia local que desitgin conèixer detalladament el procés complet d'instal·lació d'un limitador acústic.

L'horari de l'WORKSHOP serà de 10:00 a 14:00 amb un descans intermedi de 15 minuts.

Requisits Inscripció prèvia
Coneixements d'acústica i electroacústica
Duració 2h
Dates i horari 26 de novembre de 2020
De 10h a 12h
Lloc EN STREAMING ( Els registrats al curs rebran un enllaç per poder accedir al curs)
Instructor/s Enginyers de producte CESVA

Accepto els termes de la clàusula Avís legal


...

10- Des-202 Gratuït!

Sonòmetre SC420 i App de control SC420 Link

CESVA continua oferint noves prestacions pel seu sonòmetre SC420. Ara, presentant SC420 Link, una aplicació mòbil dissenyada per Android per controlar remotament el sonòmetre des de la pantalla tàctil d'un smartphone.  

El intuïtiu maneig de la nova App facilita el control total durant el mesurament, des de les accions bàsiques d'inici i parada de mesurament fins a la realització de pausa, backerase o fins i tot l'inici d'enregistraments d'àudio. També permet configurar tots els paràmetres del SC420 remotament.

Aquest workshop mostrarà totes les prestacions i mòduls opcionals del sonòmetre a través de les múltiples aplicacions que se li poden donar.

Temari:

• SC420: prestacions i possibilitats.
• Introducció a l’App SC420 Link
 • Aplicacions del SC420 (explicació dels mòduls opcionals dins de cada aplicació):
 • Avaluació de soroll ambiental
 • Caracterització del soroll emès per aerogeneradors
 • Mesura de l’exposició al soroll dels treballadors R.D. 286/2006
 • Mesures d’aïllament acústic
 • Mesura del temps de reverberació de sales.
 • Soroll generat per instal.lacions de ventilació.

Aquest workshop està dirigit a:

• Administracions 
• Enginyeries/consultories acústiques
• EPCA
• Arquitectes
• Empreses de Prevenció de Riscos LaboralsRequisits Inscripció prèvia

Duració 2h
Dates i horari 10 de desembre de 2020
De 10h a 12h
Lloc EN STREAMING ( Els registrats al curs rebran un enllaç per poder accedir al curs)
Instructor/s Enginyers de producte CESVA

Accepto els termes de la clàusula Avís legal