Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

SC420

Sonòmetre i Analitzador d'espectre

Sonòmetre  Classe 1 amb grabació d' àudio ampliable a analitzador d'espectre per terç d'octava

 • INCLÒS Grabació d' àudio qualitat escolta amb pregrabació i comentaris de veu
 • Memòria extraïble amb TARGETES microSD
 • Gravació d'ÀUDIO qualitat escolta amb pregravació i comentaris de veu
 • AUTOMATISMES per temps, nivell DEN i entrada externa:
  1) Inici i Parada de gravació automàtics
  2) Enregistrament d'àudio automàtica amb pregravació
 • Esborrat cap enrere (BACK ERASE)
 • Conectivitat USB i BLUETOOTH® incorporat
 • Sistema de fitxers optimitzat per Big Data
 • Preparat per monitorització ambiental:
  1) Autoencesa amb inici automàtic de mesurament
  2) Descàrrega mentre mesura
 • Ampliable amb modes de mesura específics (veure mòduls d'ampliació)

Característiques principals

ON&PLAY

La filosofia ON & PLAY (encén i mesura) ha estat desenvolupada per aconseguir un ràpid aprenentatge de l'ús de l'equip i per ser recordat amb facilitat, fins i tot després de llargs períodes d'inactivitat. 

ON & PLAY ofereix una experiència d'usuari senzilla i agradable des del primer contacte amb l' instrument. 

Amb ON & PLAY mai abans mesurar havia estat tan fàcil.

Memoria extraíble microSD

Les dades mesurades pel SC420 (resultats finals i evolucions temporals), els fitxers d’àudio i notes de veu es guarden en la targeta microSD inserida en el SC420.

Una vegada realitzada la mesura i apagat el SC420, s’extrau la targeta microSD, s’insereix en un PC i es bolquen les dades i fitxers d’àudio amb el software Memory Download. D’aquesta forma la descàrrega és molt ràpida.


S’han provat amb èxit targetes microSD de fins a 32 GB.  

Plataforma modular

El SC420 és un instrument que destaca per la seva potència, versatilitat, ergonomia i les seves altes prestacions com sonòmetre integrador classe 1 segons UNE-EN 61672 i d'acord amb l'Ordre ICT/155/2020. 

Gràcies a la seva plataforma modular el SC420 pot ampliar-se amb opcions avançades de mesura com l'anàlisi espectral per terç d'octava, anàlisi FFT o la mesura de temps de reverberació.

Automatismes configurables

El SC420 disposa d’un complet sistema d’automatismes configurables, per l’inicio i parada de la mesura i la gravació d’àudio, basat en temporitzadors i disparadors automàtics por superació de llindar per zones horàries.

La seva potencia i versatilitat ofereixen infinites combinacions que faran les delícies dels usuaris més exigents.
 

Preparat per a monitoratge ambiental

El SC420 està dissenyat per treballar com a unitat autònoma de monitoratge continu de soroll. Així que, disposa de l’opció, alimentació per a monitoratge ambiental, que permet continuar  mesurant després de la recuperació d’un tall d’alimentació.

Gracies a la seva estructura de fitxers preparada per grans quantitats de dades (Big data) permet la seva descàrrega durant la mesura i l’esborrat de trams ja descarregats.
 

Gravació d' àudio i comentaris de veu

El SC420 pot gravar fitxers d’àudio (qualitat escolta), simultàniament a la gravació de funciones acústiques, facilitant així la seva avaluació subjectiva i el reconeixement de fonts sonores

Bluetooth® de classe 1 integrat

El SC420 inclou Bluetooth ® de classe 1 per a la descàrrega de dades, programació, control i visualització en temps real amb un PC

Back erase

Amb l' opció d'esborar cap enrere ( Back erase), el SC420 pot esborrar els últims 10 segons de la mesura en curs. Aquesta opció és ideal quan apareixen successos sonors no desitjats durant la mesura


Mòduls d'ampliació

DS420 PREVENCIÓ LABORAL

Què mesura?

El mòdul de PRL mesura simultàniament tots els paràmetres necessaris per avaluar l'exposició al soroll del treballador sense i amb protectors auditius (SNR, HML i Octaves).

Aplicacions

 • Acústica industrial 
 • Instal.lacions d'aire condicionat i calefacció HVAC 
 • Mesura d'aïllaments acústics 
 • Anàlisi freqüencial de soroll industrial, ambiental i laboral 
 • Soroll de fons en sales

OF420 FILTRES DE 1/1 OCTAVA

Què mesura?

Anàlisis per filtres d'octava de 16 Hz a 16 kHz més funcions globals i corves NC y NR.

Aplicacions

 • Mesura d'aïllaments acústics 
 • Instal·lacions d'aire condicionat i calefacció HVAC 
 • Anàlisi freqüencial de soroll industrial, ambiental, laboral 
 • Soroll de fons en sales

TF420 FILTRES DE 1/3 OCTAVA

Què mesura?

Anàlisis per filtres de terç d'octava de 10 Hz a 20 kHz més funcions globals.

Aplicacions

 • Mesuraments d' aïllament acústic per terços d'octava
 • Evaluació de soroll ambiental ( correccions per la presència de components tornals i impulsives i contingut de baixa freqüència)
 • Detecció i identificació de fonts sonores

RT420 TEMPS DE REVERBERACIÓ

Què mesura?

Mòdul per a la mesura del temps de reverberació per bandes d'1/1 i 1/3 d'octava pels mètodes de tall de font i de la resposta impulsiva integrada. Inclou paràmetres d'avaluació de la no linealitat de les corbes i de la influència dels filtres.

Aplicacions

 • Mesures del temps de reverberació a sales
 • Mesures de coeficients d'absorció en càmara reverberant
 • Mesures d' aïllament en edificis i dels elements constructius

FF420 ANÀLISIS FFT

Què mesura?

Anàlisis FFT de 10.000 línees de 0 a 20.000 Hz (2 Hz/línea).

Aplicacions

 • Detecció i evaluació de components tonals
 • Anàlisi freqüencial de senyals contínues i transitòries ( entorns industrials i ambientals)
 • Evaluació detallada dels components tonals segons ISO 1996-2 i DIN 45681

HI420 Mòdul GRAVACIÓ D'ARXIUS DE FORMA D' ONA

Què mesura?

Gravació de fitxers d'àudio tipus WAV (sense compressió), resolució de 24 bits, freqüència de mostreig de 48 kHz i guany constant per a anàlisis posterior.

Aplicacions

 • Independentment de l'aplicació amb la qual s'està treballant, permet una adquisició perfecta del senyal d'àudio, per a posteriorment realitzar un post processat i obtenir informació addicional

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN 61672-1:2014
Sonòmetre classe 1
ANSI / ASA S1.4:2014
Sonòmetre integrador classe 1
DIN 45657:2014
en referència a la funció Taktmaximalpegel 
IEC 61010-1:2010
A1:2019 Grau de polució II
EN 61010-1:2010
A1:2016 Grau de polució II
UNE-EN 61010-1:2011
+A1:2020 Grau de polució II
IEC 61672-1:2013
Sonòmetre classe 1
OIML R 58:1998
Sonòmetre classe 1
OIML R 88:1998
Sonòmetre integrador classe 1
OIML R 130:2001
Filtres classe 1
ANSI S1.4-1983(R2006)
Part 1 tipus 1 Sonòmetre
ANSI S1.43-1997(R2007)
Sonòmetre integrador classe 1
ANSI S1.11-2004(R2009)
Filtres classe 1
EN 61260-1:2014
Filtres classe 1
EN 61672-1:2013
Sonòmetre classe 1
CE
Compleix les directiva 2014/30/UE i EMC 2014/35/UE

Metrologia LegalEspaña
11/09/2013: Examen de model
25/07/2013: Software
07/10/2013: Addicional 1 Examen de Model
27/09/2013: Addicional 1 Software
11/11/2013: Addicional 2 Software
30/05/2014: Addicional 3 Software
07/11/2014: Addicional 4 Software
22/05/2015: Addicional 5 Software
18/12/2015: Addicional 6 Software
22/12/2017: Addicional 7 Software
26/03/2019: Addicional 2 Examen de Model
11/07/2022: Examen de tipus
Portugal
17/02/2014: Certificació

App per a dispositius mòbils

CESVA SC420 Link

Disponible a Google Play de forma gratuïta. SC420 Link és una aplicació mòbil dissenyada per a Android. Gràcies al seu intuïtiu maneig, l'usuari pot realitzar mesuraments amb el sonòmetre SC420 des de la pantalla tàctil d'un smartphone i configurar els seus paràmetres de mesurament de forma remota.

La connexió de l'aplicació SC420 Link amb el SC420 es realitza a través de Bluetooth i permet un control total del sonòmetre: Canvi de mode de mesurament, inici i parada de mesurament, pausa, backerase i inici de gravació d'àudio.

SC420 Link permet visualitzar en temps real la informació gràfica i numèrica dels mòduls de mesurament del SC420: Sonòmetre, Analitzador d'espectre 1/1*, Analitzador d'espectre 1/3* i Prevenció laboral*.

*Mòduls opcionals

Simplement posi el sonòmetre SC420 sobre trípode al punt de mesurament, situïs a una distància adequada, connecti’l al smartphone per Bluetooth i comenci a mesurar remotament fora de perill d'entorns potencialment perillosos i sense interferir el mesurament en ambients sensibles.

Instal·leu CESVA SC420 Link

Més informació

Programari

CESVA Lab

El sonòmetre SC420 mesura gran quantitat de funcions durant períodes molt llargs de temps i a més, grava fitxers d'àudio de forma automàtica. La millor manera d'abordar l'anàlisi de totes aquestes funcions conjuntament amb la informació qualitativa que proporcionen els fitxers d'àudio és utilitzar l'aplicació software CESVA Lab.

Descàrrega de dades

CESVA Lab és gratuït i permet descarregar tota la informació del SC420.

Visualització i escolta

A més proporciona una interfície d’usuari intuïtiva i de fàcil maneig que permet visualitzar numèricament i gràfica tota la informació en la pantalla en diversos panells sincronitzats (espectres, evolucions temporals, espectrogrames 3D) i escoltar els fitxers d’àudio corresponents a cada esdeveniment sonor.

Exportació i informes

CESVA Lab permet copiar qualsevol taula o gràfic de la pantalla al porta-retalls per poder-lo enganxar a qualsevol processador de text. A més, simplement prement un botó crea un informe PDF amb tota la informació de l’instant seleccionat personalitzat amb les seves pròpies anotacions. També permet treballar amb fulls de càlcul. CESVA Lab exporta sempre amb el mateix format, això permet crear plantilles de càlcul i informes propis.

Edició i recàlcul

Si el que desitja és recalcular algun interval, n’hi ha prou amb seleccionar-lo, afegir-lo a una capa i simplement calcular. Es poden calcular vàries capes a la vegada amb diversos intervals en cada capa. Cada capa es calcula i guarda en un arxiu independent. 

SE001

Aquesta nova eina gratuïta de càlcul basada en Excel permet en pocs segons l‟avaluació de l‟índex de soroll LKeq segons el Decret 1367/2007, avaluant automàticament les correccions per la presència de components tonals emergents, components de baixa freqüència i soroll de caràcter impulsiu.


La eina de càlcul SE001 importa directament les dades descarregades dels equips SC250 i SC420 i calcula automàticament l'índex de soroll LKeq, amb les correccions incloses tal com indica el Reial Decret 1367/2007.
A més, permet comprovar i avaluar les correccions (components tonals, de baixa freqüència i impulsives) aplicades perque siguin adients a cada cas en particular.
També verifica l'estabilitat del nivell i la correcció de soroll de fons per validar els resultats obtinguts.
Finalment genera un informe complet amb les dades detallades.

SE002

Aquesta nova eina gratuïta de càlcul basada en Excel permet en pocs segons l'avaluació de l'índex de soroll LAr segons el Decret 176/2009, avaluant automàticament les correccions per la presència de components tonals emergents, components de baixa freqüència i soroll de caràcter impulsiu.


La eina de càlcul SE002 importa directament les dades descarregades dels equips SC250 i SC420 i calcula automàticament l'índex de soroll LAr, amb les correccions incloses tal com indica el Reial Decret 176/2009.
A més, permet comprovar i avaluar les correccions (components tonals, de baixa freqüència i impulsives) aplicades perque siguin adients a cada cas en particular.
També verifica l'estabilitat del nivell i la correcció de soroll de fons per validar els resultats obtinguts.
Finalment genera un informe complet amb les dades detallades.

Result Merging Tools

L'eina Result Merging Tools (SE003) agrupa en un únic fitxer (.csv) els resultats finals de múltiples mesuraments. És un programari pràctic i senzill que juntament amb els sonòmetres CESVA es converteixen en la solució perfecta per a tot tipus de campanyes de mesuraments.

Com funciona Result Merging Tools?

Agrupa els resultats finals de diversos mesuraments en un únic fitxer csv. Es selecciona la carpeta on hi ha els mesuraments que es volen agrupar, es seleccionen els mesuraments, les funcions i la ponderació freqüencial que es vol que aparegui al fitxer csv resultant. Es prem el botó que crearà el fitxer. A la mateixa carpeta on estan els mesuraments inicials apareix automàticament el fitxer final amb els resultats finals dels mesuraments que l’usuari ha seleccionat. L'eina Result Merging Tools (RMT) agrupa en un únic fitxer (.csv) els resultats finals de diferents mesuraments efectuats amb els sonòmetres SC250/SC202 o SC420. Aquest software permet personalitzar el fitxer resultant perquè s’ajusti a les necessitats de l’usuari. Result Merging Tools (RMT) es caracteritza per la seva simplicitat de maneig i compatibilitat amb la majoria de les aplicacions. A més d'estalviar temps de treball, elimina els errors que es cometen en agrupar resultats manualment. En pocs segons s’obté un fitxer amb els resultats finals de tots els mesuraments.

Conjunts complets

EM542

Conjunt de: Sonòmetre SC420, Calibrador CB006, Trípode TR040, Maleta ML043

EM242

Conjunt de: Sonòmetre SC420, Calibrador CB006, Maleta ML013

EM642

Conjunt de: Sonòmetre SC420, Calibrador CB006, Trípode TR040, Maleta ML063

Accessoris opcionals

CB011

Calibrador acústic de classe 1

TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.

TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.

AM300

Alimentador de xarxa amb USB


ML043

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a sonòmetre, Calibrador i Trípode

ML013

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a sonòmetre i Calibrador

ML063

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a sonòmetro, Calibrador i Trípode

TK200

Kit d'exterior amb deshumitejador, protector de previ i micro contra pluja, vent i aus


CN003

Cable perllongador de 3 metres per a micròfon. 

CN010

Cable perllongador de 10 metres per a micròfon. 

CN030

Cable perllongador de 30 metres per a Preamplificador i micròfon. Inclou TR001

CN420

Cable multiconnector


CN421

Cable per a sortida d'àudio

TR001

Suport per a trípode del micròfon

PR003

Perxa extensible de 3 m per a micròfons. Inclou adaptador per a micròfon.

AM150

Convertidor per bateria de 12 V a 5V (microUSB)


BT002

Dispositiu Bluetooth (per PC) per a comunicacions inalàmbriques amb el PC.

FNS020

Funda protectora

Vídeos

SC420, Sonòmetre analizador d'espectre

SC420 Link, App de control del sonòmetre SC420

Software CESVA Lab: Descàrrega de dades

Sonòmetre SC420: Ús i maneig