Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

SC250

Sonòmetre i Analitzador d'espectre

Sonòmetre Classe 1 amb pantalla tàctil ampliable a analitzador d'espectre per octava i terç d'octava

 • Pantalla tàctil capacitiva a color
 • Fitxers csv compatibles amb diferents sistemes operatius Microsoft Windows®, Mac OS® o LINUX®.
 • Esborrat cap enrere (BACKERASE)
 • Connectivitat USB-C, Bluetooth® incorporat i comunicació WIFI
 • Preparat per a Apps per a mòbil o Tablet (Android)
 • Compleix amb METROLOGÍA LEGAL
 • Ampliable a analitzador d'espectre per banda d'octava i banda de terç d'octava

Característiques principals

Pantalla tàctil a color

El SC250 disposa d'una pantalla tàctil a color per realitzar tot el maneig de l'equip. La seva pantalla capacitiva amb una mida de 3,5 ", afavoreix que qualsevol acció que es vulgui realitzar resulti molt ràpida i intuïtiva. La pantalla de l'SC250 permet una visió clara i nítida a plena llum de dia; a més s'il·lumina automàticament a l'encendre el sonòmetre.

Rang únic de mesurament

El SC250 disposa d'un únic marge de mesura sense escales, de 23,5 dBA a 140,1 dBC de pic. Aquest fet suposa un estalvi de temps ja que no cal configurar l'equip prèviament. A més evita que s'hagin de repetir mesuraments per mesurar sorolls fora d'escala.

Sonòmetre ampliable a 1/3 d'octava

El SC250 és ampliable amb el mòdul FR250, aquest activa l'anàlisi espectral per banda d'octava (1/1) i banda de terç d'octava (1/3). Al realitzar l'anàlisi per freqüències s'amplia enormement les aplicacions que es poden avaluar amb el SC250, com ara components tonals, baixa freqüència o absorció acústica de materials.

Sonòmetre sense fils: Bluetooth / WIFI

El SC250 disposa de comunicació Bluetooth interna per a la seva connexió a un dispositiu (Tablet, mòbil, ...) i així poder gestionar el SC250 mitjançant l'aplicació App SC250 Link+  de forma remota. La comunicació WIFI de l'SC250 permet enviar les memòries a servidor CESVACloud+ per poder disposar d'aquestes immediatament des de qualsevol lloc. També permet actualitzar la versió del firmware i incorporar els mòduls adquirits, únicament connectant el sonòmetre a internet.

(+) en preparació

Memòria amb fitxers en CSV

El SC250 disposa de memòria interna per emmagatzemar les gravacions realitzades i resultats finals. A més dels històrics de canvis de data i hora, ajust de sensibilitat i versió de firmware. Aquestes dades es guarden en fitxers csv i poden obrir-se des de diferents sistemes operatius Microsoft Windows®, Mac OS® o LINUX®. Els fitxers csv de l'SC250 són compatibles amb l'aplicació CESVA Lab.

Corbes NC/NR i Backerase

El SC250 avalua l'espectre segons les famílies de corbes NC (Noise Criterion) i NR (Noise Reduction), aquesta característica adequa l'equip per realitzar l'avaluació de soroll de fons en sales. Amb l'opció BACKERASE (esborrat cap enrere), el SC250 permet eliminar successos sonors no desitjats corresponents als últims 10 segons anteriors a una pausa.

Numèrica

Mostra de forma numèrica tres funcions (F1, F2, i F3). Aquesta pantalla permet modificar la funció a visualitzar independentment de l'estat (play, rec, pausa o stop).

Gràfica

Mostra l'evolució temporal i el valor de (F1, F2, i F3), representa gràficament els últims 60 valors mesurats.

Passa / No passa

Mostra de forma gràfica els valors de la funció F1 juntament amb el nivell llindar. I representa en vermell els valors que superen el nivell llindar. El nivell llindar es pot modificar en tot moment.

Mòduls d'ampliació

FR250 Filtres d'octava i de 1/3 d'octava

Què mesura?

Anàlisi per filtres de banda d'octava de 8 Hz a 16 kHz i anàlisi per filtres de banda de terç d'octava de 6,3 Hz a 20 kHz.

Aplicacions

 • Avaluació de soroll mediambiental (incloent tonalitat, impulsivitat i baixa freqüència)
 • Selecció de protecció auditiva (per octaves)
 • Avaluació de soroll d'equips de climatització
 • Mesura del nivell sonor d'equips tècnics en edificació (ISO 16032)
 • Anàlisi de soroll industrial de maquinària (desenvolupament, control de qualitat i manteniment)

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN 61672-1:2014
Sonòmetre classe 2
UNE-EN 61260-1:2014
Filtres classe 1
IEC 61672-1:2013
Sonòmetre classe 1
IEC 61260-1:2014
Filtres classe 1
ANSI S1.4:2014
/Part 1 tipus 1 Sonòmetre classe 1
ANSI S1.43-1997(R2007)
Sonòmetre integrador classe 1
ANSI S1.11-2004(R2009)
Filtres classe 1
DIN 45657:2014
en referència a la funció Taktmaximalpegel 
UNE-EN 61010-1:2011
+A1:2020 Grau de polució II
CE
Compleix les directiva 2014/30/UE i EMC 2014/35/UE

Metrologia LegalEspaña
14/09/2021: Examen de tipusConjunts complets

EM225

Conjunt de: sonòmetre SC250, calibrador CB011 i maleta ML013

EM525

Conjunt de: sonòmetre SC250, calibrador CB011, trípode TR40 i maleta ML043

EM625

Conjunt de: sonòmetre SC250, calibrador CB011, trípode TR40 i maleta ML063

Accessoris opcionals

TK200

Kit d'exterior amb deshumitejador, protector de previ i micro contra pluja, vent i aus

PR003

Perxa extensible de 3 m per a micròfons. Inclou adaptador per a micròfon.

TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.

TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.


TR001

Suport per a trípode del micròfon

CN003

Cable perllongador de 3 metres per a micròfon. 

CN010

Cable perllongador de 10 metres per a micròfon. 

CN030

Cable perllongador de 30 metres per a Preamplificador i micròfon. Inclou TR001


AM300

Alimentador de xarxa amb USB

AM150

Convertidor per bateria de 12 V a 5V (microUSB)

ML013

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a SC420 i Calibrador

ML043

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a SC420, Calibrador i Trípode


ML063

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a S420, Calibrador i Trípode

Vídeos

SC250, Sonòmetre analizador d'espectre