Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

El 29 de desembre de 1998 va entrar en vigor la metrologia legal vers els sonòmetres, els sonòmetres integradors-mitjanadors i els calibradors sonors, amb la publicació de l'Ordre de 16 de desembre de 1998 del Ministeri de Foment (BOE 311, de 29/12/1998) per la qual es regula el control metrològic de l'Estat sobre els instruments destinats a mesurar nivells de so audible.

Com a conseqüència de l’aprovació del Reial Decret 889/2006, de 21 de juliol, pel qual es regula el control metrològic de l’Estat sobre instruments de mesura (BOE 183, de 02/08/2006), amb la creació d’un nou marc metrològic legal, es va publicar posteriorment l'Ordre ITC/2845/2007 (BOE 237, de 03/10/2007), per la qual es regula el control metrològic de l’Estat dels instruments destinats al mesurament de so audible i dels calibradors acústics. En aquesta ordre, que va entrar en vigor el dia de la seva publicació, s’estableixen els requeriments que han de reunir els mesuradors de so audible, denominats sonòmetres, els mesuradors personals d’exposició sonora, denominats dosímetres, així com els calibradors acústics que s’utilitzin amb aquests. 

Posteriorment, el 22 de desembre de 2014 entra en vigor la Llei 32/2014 de Metrologia i el 7 de juny de 2016 es publica el Reial Decret 244/2016 pel qual es desplega la Lei 32/2014.

El 24 de febrer de 2020 es publica l'Ordre ICT/155/2020 p
er la qual es regula el control metrològic de l’Estat dels instruments destinats al mesurament de so audible i dels calibradors acústics.

A continuació es poden descarregar aquests documents: