Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

La higiene industrial ha estat sempre una de les especialitats preventives més importants, a causa dels riscos que per a la salut dels treballadors comporten agents físics com el soroll o les vibracions. La prevenció d'aquests riscos es basa en la seva identificació, mesurament i avaluació i en la seva posterior eliminació o reducció mitjançant mesures tècniques o organitzatives.

CESVA disposa de sonòmetres i dosímetres per a realitzar aquestes mesures de protecció auditiva dels treballadors i comprovar l'eficàcia dels equips de protecció individual (Analitzadors d' Espectre).

Exposició al soroll

Mesura de la exposició al soroll dels treballadors segons R.D. 286/2006:

DC112
DC112d
SC420
CB006
SC160
CB004

Vibracions mà braç i cos sencer

Avaluació de la exposició dels treballadors a les vibracions:

VC431
AC031
AC033
CV211