Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

Privadesa a la nostra web

La protecció de les dades de caràcter personal és una de les preocupacions de més importància per a aquesta organització.


En el nostre dia a dia ens esforcem per protegir la privadesa de les dades que ens facilita i complir amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

L'objectiu d'aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016.

I. Introducció
II. Recollida de dades
III. Protecció de dades
IV. Cessió de dades
V. Canvis en la política de privacitat i protecció de dades

I.- Introducció

Les presents clàusules de privacitat i seguretat van dirigides a proporcionar als nostres usuaris i clients la informació necessària sobre la recollida i tractament de les dades de caràcter personal proporcionades per les persones que accedeixen a la nostra pàgina. El nostre objectiu és donar a les dades personals el major nivell de seguretat en el seu tractament.

II.- Recollida de dades

CESVA instruments, SLU recull les dades a través del formulari de la nostra plana web emmagatzemant i guardant aquestes dades amb la finalitat de mantenir la nostra relació jurídica amb els nostres clients. Aquestes dades permetran als nostres clients rebre informació sobre: - Actualitzacions de software - Actualitzacions de firmware - Ultimes notícies o notícies d'interès privat dels nostres clients - Qualsevol altre informació relacionada amb l'àmbit de la nostra empresa

CESVA instruments, SLU adopta totes les mesures necessàries tant legals com tècniques amb la finalitat de protegir la informació proporcionada pels nostres clients, evitant qualsevol situació d'accés que pugui derivar en pèrdua o destrucció o ús indegut, sempre tenint present que els mitjans de seguretat adoptats a Internet no són infal·libles i ambdues parts assumeixen els riscos que això comporta. Les mesures de seguretat consten en un document de seguretat de l'empresa a fi de garantitzar el compliment legal.

III.- Protecció de dades

En virtut de l'establert a les condicions d'ús d'aquesta plana web www.cesva.com disposa d'un fitxer automatitzat que conté dades de caràcter personal proporcionades pels nostres clients a través dels formularis de registre. La finalitat d'aquest fitxer és respondre a la sol·licitud d'informació dels nostres clients, les seves suggerències i consultes tècniques.

El responsable del fitxer és CESVA instruments, SLU provista de NIF B-08917023 amb domicili a carrer Maracaibo nº6 08030 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tomo 22449, Foli 27, i full B-37251, Inscripció 7.

Li recordem que vostè està facultat per exercitar davant el responsable del fitxer els drets continguts a la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal com són l'accés, la rectificació, la cancel·lació o l'oposició al tractament de les seves dades. De la mateixa manera li recordem que en compliment de les obligacions establertes a la LOPD el fitxer automatitzat es troba inscrit a l'Agència de Protecció de dades de caràcter personal. Pot posar-se en contacte amb nosaltres si desitja formular alguna qüestió sobre la política de privacitat.

IV.- Cessió de dades

Les seves dades podran ser cedides a les nostres empreses representants del sector industrial amb la finalitat d'enviar-li informació que hagi sol·licitat a través de la nostra plana web consentint expressament aquesta cessió al omplir els diferents formularis que apareixen a la nostra plana web. Si no desitja que li enviem aquesta informació faci-ho saber en el formulari de registre.

V.- Canvis en la política de privacitat i protecció de dades

CESVA instruments, SLU es reserva el dret a modificar la seva política de privacitat i protecció de dades sense necessitat de preavís i de manera discrecional respectant sempre la legislació al respecte. Es comunicarà bé mitjançant la publicació a la nostra plana web o bé per correu electrònic quan afecti de forma expressa la modificació als usuaris de les dades recollides.