Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

El soroll en la seva vesant ambiental unit als conceptes de contaminació acústica i desenvolupament sostenible són objecte d'atenció preferent en normatives protectores del medi ambient.

El grau de molèstia del soroll emès per vehicles i infraestructures de ferrocarril, carretera, aeronaus (aeroports), equipament industrial i maquinària haurà de ser avaluat amb l'objectiu de protegir la salut i el benestar de les persones.

CESVA, per a la realització de mesures ambientals, disposa d'instrumentació amb les següents característiques: Kit d'exterior, gran capacitat d'emmagatzematge, detecció de components tonals i impulsives (Analitzador d'espectres), etc.

Activitats i veïnatge

Mesura de funcions ambientals amb avaluació simultània de tonalitat, impulsivitat i baixa freqüència (Llei 16/2002, Llei del soroll RD 1367/2007, ISO 1996-2 ANEXO C: Mètode de referència per a verificar la presencia de tons audibles):

SC420
SC250
CB011

Vibracions

Avaluació de les vibracions en l'espai interior d'edificacions (ISO 2631-2): 

VC431
AC032
CV211