Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

NOISE MEASURING INSTRUMENTS SINCE 1969


Sonòmetres

Des de sonòmetres d' inspecció fins a analitzadors d'espectre per bandes d'octava i terç d'octava per a mesuraments avançats

Aïllaments

CESVA disposa de sonòmetres analitzadors d'espectre, amplificadors i màquines d' impacte per a mesurar i avaluar un aïllament acústic 

Monitorizació de soroll

Sensorització de Smart Cities, Monitorització permanent d'Infraestructures viàries i portuàries, activitats industrials, Monitorització de soroll en concerts, festivals, generació de mapes acústics, etc.

Limitadors

Permeten controlar qualsevol activitat musical i garantir que els nivells sonors assolits en l'activitat no superin els màxims permesos