Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

SC260

Sonòmetre integrador-mitjanador de precisió i analitzador d'espectre en temps real

Sonòmetre classe 2 ampliable a Analitzador d'espectre per bandes de terç d'octava

 • Sonòmetre classe 2
 • Analitzador d'espectres en temps real (OPCIONAL)
 • Mesura del temps de reverberació (OPCIONAL)
 • Mesura tots els paràmetres simultàniament amb ponderació freqüencial A, C i Z.
 • Una única escala

Característiques principals

El sonòmetre SC260 és un sonòmetre integrador mitjanador classe 2 de fàcil maneig. Pot funcionar com a sonòmetre o com analitzador d'espectre en temps real per bandes de terç d'octava i octava amb filtres classe 2.

L'SC260 mesura totes les funcions simultàniament amb totes les ponderacions. Entre aquestes es troben les funcions necessàries per calcular els índex bàsics de l'avaluació acústica de la majoria de països del món: Funcions S, F i I, Nivells continus equivalents, Percentils, Índex d'impulsivitat, Nivells de pic, Nivells d'exposició sonora, Short Leq, etc...

Existeix la possibilitat de poder configurar l'espai de memòria lliure com una memòria circular, aquesta característica junt amb la possibilitat de descarregar les dades simultàniament a la seva gravació converteix l'SC260 en la perfecta plataforma per la monitorització acústica permanent.

El micròfon és extraïble, d'aquesta manera es pot desacoblar i allunyar de l'SC260 mitjançant un cable perllongador (CNRITV). Això permet allunyar-lo del sonòmetre utilitzant el cable perllongador. A l'SC260 també se li pot afegir el kit d'intempèrie per realitzar mesures en exteriors.

NOTA IMPORTANT: Aquest equip no es comercialitza a Espanya.

Mòduls d'ampliació

Analitzador per bandes de 1/3 i 1/1 d' Octava

Què mesura?

Anàlisi per filtres de terç d’octava de 20 Hz a 10 kHz i anàlisi per filtres d’octava de 31,5 Hz a 16 kHz

Aplicacions

 • Mesura d'aïllaments
 • Mesura de soroll d'instal·lacions de climatització (HVAC)
 • Anàlisi freqüencial de soroll industrial, ambiental i laboral

Mòdul per l' anàlisi freqüencial extès

Què mesura?

Mòdul per a l'anàlisi espectral estès, en terç d'octava (10Hz-20kHz) més paràmetres globals (medició simultània d'impulsivitat, tons purs i baixa freqüència). Inclou anàlisi FFT (430 línies fins a 20kHz)

Aplicacions

 • Evaluació de components tonales, impulsives i baixa freqüència 
 •  Anàlisis freqüencial de soroll produit per maquinària ( baixa freqüència) 
 •  Detecció i identificació de fonts de soroll 

Mesura del temps de reverberació

Què mesura?

Mesurament del TR per bandes d'octava 1/1 (63Hz a 4KHz) i per bandes de terç d'octava 1/3 (50Hz a 5kHz)

Aplicacions

 • Mesurament del temps de reverberació de sales 
 • Mesurament  de coeficients d'absorció en cambra reverberant 
 • Mesurament d'aïllament en edificis i dels elements constructius

Mòdul Dosímetre per a l'avaluació de soroll laboral

Què mesura?

Permet mesurar simultàniament tots els paràmetres necessaris per avaluar l'exposició al soroll del treballador sense i amb protectors auditius (SNR, HML i octaves)

Aplicacions

 • Acústica industrial 
 • Instal·lacions d'aire condicionat i calefacció HVAC
 • Anàlisi freqüencial de soroll industrial, ambiental, laboral 
 • Soroll de fons en sales

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN 61672-1:2005_2
Sonòmetre classe 2
UNE-EN 60651:1996_2
/A1:1997/A2:2003/ERRATUM:2004 Sonòmetre classe 2
UNE-EN 60804:2002_2
Sonòmetre integrador classe 2
UNE-EN 61260:1997_2
/A1:2002 Filtres classe 2
IEC 61672-1:2002_2
Sonòmetre classe 2
IEC 60651:2001_2
Sonòmetre classe 2
IEC 60804:2000_2
Sonòmetre integrador classe 2
IEC 61260:1995_2
/A1:2001 Filtres classe 2
OIML R 58:1998_2
Sonòmetre classe 2
OIML R 88:1998_2
Sonòmetre integrador classe 2
OIML R 130:2001_2
Filtres classe 2
ANSI S1.4-1983(R2006)_2
/ANSI S1.4a-1985(R2006) Sonòmetre classe 2
ANSI S1.43-1997(R2007)_2
Sonòmetre integrador classe 2
ANSI S1.11-2004(R2009)_2
Filtres classe 2
EN 60651:1994_2
/A1:1994/A2:2001 Sonòmetre classe 2
EN 60804:2000_2
Sonòmetre integrador classe 2
EN 61260:1995_2
/A1:2001 Filtres classe 2
CE
Compleix les directiva 2014/30/UE i EMC 2014/35/UE

Programari PC

CESVA Capture Studio

CAPTURE Studio és una aplicació software molt completa que permet: configurar tots els paràmetres del equip en una sola finestra, capturar i visualitzar dades del equip en temps real augmentant així la capacitat dels registres ja que ve limitada per l'espai de memòria lliure del PC, bolcar al PC registres emmagatzemats en la memòria del equip, esborrar la memòria del equip aconseguint així que la memòria d'aquest quedi completament buida i per tant, quedi la capacitat total del equip per guardar noves mesures, visualitzar gràficament i numèricament fitxers de dades, convertir-los a diferents formats (.txt, .xls, .mdb) i copiar la informació proporcionada pel software per crear informes personalitzats, que els fitxers es guardin en un format propi *.ccf que no pot ser alterat i que garanteix la integritat i legalitat d'aquests.

CAPTURE Studio proporciona un entorn còmode i de fàcil maneig per obtenir i visualitzar en format digital les dades adquirides per l'equip de mesura.

CAPTURE Studio s'ha dissenyat com entorn de treball per la nova gamma de productes CESVA. Software disponible per a sonòmetres, dosímetres i vibròmetres CESVA.

Conjunts complets

EM526

Conjunt de: Sonòmetre SC260, Calibrador CB004, Trípode TR040, Maleta ML040

EM226

Conjunt de: Sonòmetre SC260, Calibrador CB004, Maleta ML010

EM626

Conjunt de: Sonòmetre SC260, Calibrador CB004, Trípode TR040, Maleta ML060

Accessoris opcionals

PR003

Perxa extensible de 3 m per a micròfons. Inclou adaptador per a micròfon.

TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.

TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.

TK205

Kit d'exterior amb protector de previ i micro contra pluja, vent i aus


CNRITV

Cable de 10 metres perllongador per a Micròfon

CNUSB

Cable convertidor Serie-USB

CN1DA

Cable connexió per a gravació a un DAT

AM240

Alimentador de xarxa 230 V 50 Hz a 5 V


AM241

Alimentador de xarxa 110 V 60 Hz a 5 V

AM140

Convertidor per bateria de 12 V a 5 V

BT003

Dispositiu Bluetooth (instrument) per a comunicacions inalàmbriques amb el PC

BT002

Dispositiu Bluetooth (per PC) per a comunicacions inalàmbriques amb el PC.


BT010

Antena de bluetooth per a aconseguir un abast de 100 metres

ML040

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode

ML010

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre i Calibrador

ML060

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode