Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

Risk Manager

CESVA Risk Manager

Programari per a l'avaluació de l'exposició al soroll en el lloc de treball

  • Càlculs i informes segons ISO 9612 i Decrets d’Espanya (RD286/2006), Portugal i França
  • Avaluació per ESTRATÈGIES: Tasques / Treball / Jornada
  • Càlcul d’INCERTESES automàtic
  • Avaluació de resultats amb i sense EPI (protectors auditius)
  • Entrada automàtica i manual de mesuraments amb edició
  • Filtres de mesuraments per a realitzar ràpidament l’avaluació desitjada
  • Simulador de MESURES (millores) TÈCNIQUES i ORGANITZATIVES amb informe comparatiu (abans i després)

Característiques principals

CESVA Risk Manager (CRM) és el nou software que CESVA ha dissenyat per oferir una solució completa capaç d´avaluar els riscos relacionats amb l´exposició dels treballadors al soroll, de forma intuïtiva, senzilla i eficaç.

CRM dóna resposta al marc normatiu actual en matèria de riscos laborals i està dissenyat per facilitar i agilitzar l´avaluació segons els passos descrits a la norma ISO 9612 i a la guia del RD 286/2006.

Amb aquest objectiu, el nou Software de CESVA està estructurat en 5 zones (pestanyes) que, de manera seqüencial, ens ajuda a:

•A la 1a zona: definir l´estructura de l´empresa i els treballadors per estratègia (Tasques, Treball o Jornada). CRM permet planificar el nombre de mesuraments a efectuar, tot estalviant temps i diners.

•A la 2a zona: editar i introduir els mesuraments de soroll.

•A la 3a zona: avaluar treballadors i llocs de treball (amb o sense protectors auditius). CRM calcula els nivells d´exposició al soroll juntament amb les incerteses, i les avaluacions es poden desar al projecte.

•A la 4a zona: obtenir un informe d´exposició al soroll i imprimir-lo o desar-lo com a pdf o imatge.

•A la 5a zona: crear un pla d´acció que ens permeti reduir el nivell d´exposició dels treballadors al soroll.

CRM és un software que va més enllà de la realització de càlculs d'exposició sonora. CRM engloba tota la filosofia preventiva de la directiva 2003/10/CE i del RD 286/2006 incorporant aspectes informatius, formatius, de registre…, cosa que el converteix en una eina ideal per a les empresses que vulguin diferenciar-se a través del cumpliment de totes les disposicions especificades en la Guia Tècnica del RD 286/2006.

CRM és, de nou, el compromís de CESVA per oferir productes adaptats a les últimes revisions normatives.