Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

Measuring Assistant

CESVA Measuring Assistant

El programa guia pas a pas durant el mesurament d'aïllament

  • Guia pas a pas en el mesurament d´aïllament segons ISO 16283-1 (procediment per defecte i mètode de posicions de micròfon fixes) i segons ISO 140: Aïllament al soroll aeri, de façanes al soroll aeri, al soroll d´impacte i temps de reverberació.
  • Gestió, optimització i sincronització automàtica i sense fils de dispositius (analitzadors i fonts de soroll)
  • Dades preparades per a importació directa a CIS (CESVA Insulation Studio)
  • Nova Filosofia de treball. La forma mès innovadora, fàcil i ràpida de mesurar aïllament.

Característiques principals

CESVA Measuring Assistant és la peça que completa la solució definitiva de CESVA per al mesurament d’aïllament acústic. Una solució fàcil de fer servir, ràpida i innovadora. Aquest nou concepte per al mesurament d’aïllament centralitza el control en un ordinador on CESVA Measuring Assistant gestiona i sincronitza via cable i/o sense fils Bluetooth© tots els instruments. L’aplicació optimitza i guia de forma interactiva a l’usuari a través del procés de mesurament, optimitzant els punts de mesurament i els moviments per a minimitzar el temps emprat.
Amb aquesta aplicació convertirà diversos sonòmetres analitzadors CESVA en un sistema sense fils multicanal de mesurament. El sistema és totalment ampliable, n’hi ha prou amb l'adquisició de més dispositius (sonòmetres analitzadors o fonts de soroll). CESVA Measuring Assistant és una eina pràctica que li estalviarà temps i diners en la realització de mesuraments d'aïllament acústic (muntatge, calibratge, mesurament, desmuntatge, tractament de la informació, càlculs i realització de l'informe).

CONFIGURACIÓ DEL PROJECTE

CESVA Measuring Assistant és un software d’última generació per a la gestió de tots els recursos que intervenen en un mesurament d’aïllament. Permet seleccionar la norma de mesurament, així com la importació de plànols, la selecció dels punts de mesura i la comprovació de les condicions de contorn (distàncies entre punts de mesura, dispositius i les vores del recinte).  

GUIA DURANT EL MESURAMENT

Gestiona automàticament els dispositius (analitzadors d'espectre i fonts de soroll) i guia, pas a pas, a l'usuari en la realització del mesurament (ubicació dels equips, connexió automàtica de les fonts de soroll, etc.). També permet verificar en temps real les dades obtingudes (comprovacions en temps real de la bondat dels espectres mesurats, soroll de fons, etc.) i repetir la seva adquisició, en cas que sigui necessari. 

OBTENCIÓ DELS RESULTATS I IMPORTACIÓ A CIS

L’objectiu principal de l’aplicació és l’obtenció dels resultats dels mesuraments realitzats segons la norma corresponent. CESVA Measuring Assistant disposa de la pantalla “Resultats” on apareixen els registres amb els resultats dels mesuraments. A més l'aplicació interactua directament amb (CIS) CESVA Insulation Studio per a obtenir l'informe final en el mateix lloc del mesurament.