Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

DC112d

Dosímetre

Dosímetre amb memòria i port USB. Equip per al mesurament del soroll segons la directiva 2003/10/CE.

  • Mesura simultània de tots els paràmetres
  • Evaluació de l´exposició al soroll amb i sense protectors auditius mitjançant els mètodes SNR i HML
  • Projecció de paràmetres
  • Gran capacitat d´emmagatzematge; guarda l´evolució temporal de la mesura
  • Port de descàrrega i alimentació a través d´USB
  • Aplicacions: Mesura de soroll segons la Directiva 2003/10/CE, en Espanya, transposada al R.D. 286/2006

Característiques principals

El DC112d és un dosímetre d´altes prestacions, instrument ideal per a la mesura de soroll segons la directiva 2003/10/CE, que adapta al progrés tècnic la normativa sobre protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscs relacionats amb l´exposició al soroll; transposada a Espanya en el Reial Decret 286/2006.

El DC112d permet mesurar simultàniament tots els paràmetres necessaris per avaluar l´exposició al soroll del treballador amb i sense protectors auditius (SNR i HML). El DC112d, mesura el nivell equivalent amb ponderació A i C [LAt, LCt] (mètode SNR i HML). Com també mesura el nivell de pic amb ponderació C [LCpeak].

El DC112d no només li facilita la tasca de l´avaluació i mesura del soroll. També li aporta totes les dades necessàries per a realitzar una correcta informació i formació sobre el significat i riscs potencials dels resultats dels mesuraments efectuats.

A més, l´ajudarà en la tasca de dissenyar i executar un programa de reducció i a escollir els protectors auditius més adequats per a cada situació.

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN 61252:1998
/A1:2003 Dosímetres
R.D. 286/2006
de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
EN 61252:1995
/A1:2003 Dosímetres
IEC 61252:2002
Dosímetres
2003/10/CE
Disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l´exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (soroll)
CE
Compleix les directiva 2014/30/UE i EMC 2014/35/UE

Metrologia LegalEspaña
2008-03-12: Examen de model

Programari PC

CESVA Capture Studio

CAPTURE Studio és una aplicació software molt completa que permet: configurar tots els paràmetres del equip en una sola finestra, capturar i visualitzar dades del equip en temps real augmentant així la capacitat dels registres ja que ve limitada per l'espai de memòria lliure del PC, bolcar al PC registres emmagatzemats en la memòria del equip, esborrar la memòria del equip aconseguint així que la memòria d'aquest quedi completament buida i per tant, quedi la capacitat total del equip per guardar noves mesures, visualitzar gràficament i numèricament fitxers de dades, convertir-los a diferents formats (.txt, .xls, .mdb) i copiar la informació proporcionada pel software per crear informes personalitzats, que els fitxers es guardin en un format propi *.ccf que no pot ser alterat i que garanteix la integritat i legalitat d'aquests.

CAPTURE Studio proporciona un entorn còmode i de fàcil maneig per obtenir i visualitzar en format digital les dades adquirides per l'equip de mesura.

CAPTURE Studio s'ha dissenyat com entorn de treball per la nova gamma de productes CESVA. Software disponible per a sonòmetres, dosímetres i vibròmetres CESVA.

Conjunts complets

EM51d

Conjunt de: Dosímetre DC112d, Calibrador CB004, Trípode TR040, Maleta ML040

EM21d

Conjunt de: Dosímetre DC112d, Calibrador CB004, Maleta ML010

EM61d

Conjunt de: Dosímetre DC112d, Calibrador CB004, Trípode TR040, Maleta ML060

Accessoris opcionals

TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.

TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.

ML040

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode

ML010

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre i Calibrador


ML060

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode

A100

Convertidor per bateria de 12 V a 9 V

AM300

Alimentador de xarxa amb USB