Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

SC310

Sonòmetre i Analitzador d'espectre en temps real

Sonòmetre classe 1 ampliable a Analitzador d'espectre per bandes de terç d'octava

 • Sonòmetre classe 1
 • Disposa de comunicació USB i RS-232
 • Analitzador per bandes de terç d'octava i octava (OPCIONAL)
 • Mesura del temps de reverberació (OPCIONAL)
 • Mesura tots els paràmetres simultàniament amb les ponderacions freqüencials A, C i Z
 • Una única escala
 • Compleix amb METROLOGIA LEGAL

Característiques principals

El sonòmetre SC310 és un sonòmetre integrador mitjanador tipus 1 de fàcil maneig. Pot funcionar com a sonòmetre o com analitzador d'espectre en temps real per bandes de terç d'octava i octava amb filtres tipus 1.

L'SC310 mesura totes les funcions simultàniament amb totes les ponderacions. Entre aquestes es troben les funcions necessàries per calcular els índex bàsics de l'avaluació acústica de la majoria de països del món: Funcions S, F i I, Nivells continus equivalents, Percentils, Índex d'impulsivitat, Nivells de pic, Nivells d'exposició sonora, Short Leq, etc...

Gràcies a la seva plataforma modular el sonòmetre SC310 pot ampliar-se amb opcions avançades de mesura com l'anàlisis espectral per terç d'octava, anàlisis FFT o la mesura de temps de reverberació.

Existeix la possibilitat de poder configurar l'espai de memòria lliure com una memòria circular, aquesta característica junt amb la possibilitat de descarregar les dades simultàniament a la seva gravació converteix l'SC310 en la perfecta plataforma per la monitorització acústica permanent.

El conjunt preamplificador més micròfon de l'SC310 és extraïble. Això permet allunyar-lo del sonòmetre utilitzant el cable perllongador. A l'SC310 també se li pot afegir el kit d'intempèrie per realitzar mesures en exteriors.

Mòduls d'ampliació

FB310 - Analitzador per bandes de 1/3 i 1/1 d' Octava

Què mesura?

Anàlisi per filtres de terç d’octava de 20 Hz a 10 kHz i anàlisi per filtres d’octava de 31,5 Hz a 16 kHz

Aplicacions

 • Mesura d'aïllaments
 • Mesura de soroll d'instal·lacions de climatització (HVAC)
 • Anàlisi freqüencial de soroll industrial, ambiental i laboral

EF310 - Extensió de freqüències

Què mesura?

Mòdul per a l'anàlisi espectral estès, en terç d'octava (10Hz-20kHz) més paràmetres globals (medició simultània d'impulsivitat, tons purs i baixa freqüència). Inclou anàlisi FFT (430 línies fins a 20kHz).

Aplicacions

 • Avaluació del soroll ambiental (tonalitat, impulsivitat i baixa freqüència)

RT310 - Mesura del temps de reverberació

Què mesura?

El temps de reverberació (pel mètode del soroll interromput) per a les bandes d’octava de 63 Hz a 8 kHz i per a les bandes de terç d’octava de 50 Hz a 10 kHz.

Aplicacions

 • Mesurament del temps de reverberació de sales
 • Mesurament de coeficients d'absorció en cambra reverberant
 • Mesurament de l'aïllament en edificis i d'elements constructius

VM310 - Mesurament de vibracions

Què mesura?

Conjunt per al mesurament de vibracions, mòdul de mesura de la exposició humana de cos sencer a les vibracions en edificis (1-80Hz), inclou preamplificador PA001 per a acceleròmetres ICP. Inclou també anàlisi en FFT (430 línies fins a 1 kHz). (No inclou acceleròmetre)

Aplicacions

 • Mesurament de vibracions

DS310 - Funcions dosimètriques

Què mesura?

Mesura simultàniament tots els paràmetres necessaris per avaluar l’exposició al soroll del treballador sense i amb protectors auditius (SNR, HML i Octaves). 

Aplicacions

 • Higiene industrial: dissenyat per a l’aplicació de la Directiva 2003/10/CE sobre protecció dels treballadors contra l’exposició al soroll; a Espanya, trasposta en el RD 286/2006.

Normes i certificats

Taula de normes


UNE-EN 61672-1:2005
Sonòmetre classe 1
UNE-EN 60651:1996
/A1:1997/A2:2003/ERRATUM:2004 Sonòmetre classe 1
UNE-EN 60804:2002
Sonòmetre integrador classe 1
UNE-EN 61260:1997
/A1:2002 Filtres classe 1
IEC 61672-1:2002
Sonòmetre classe 1
IEC 60651:2001
Sonòmetre classe 1
IEC 60804:2000
Sonòmetre integrador classe 1
IEC 61260:1995
/A1:2001 Filtres classe 1
OIML R 58:1998
Sonòmetre classe 1
OIML R 88:1998
Sonòmetre integrador classe 1
OIML R 130:2001
Filtres classe 1
ANSI S1.4-1983(R2006)
/ANSI S1.4a-1985(R2006) Sonòmetre classe 1
ANSI S1.43-1997(R2007)
Sonòmetre integrador classe 1
ANSI S1.11-2004(R2009)
Filtres classe 1
EN 60651:1994
/A1:1994/A2:2001 Sonòmetre classe 1
EN 60804:2000
Sonòmetre integrador classe 1
EN 61260:1995
/A1:2001 Filtres Classe 1
EN 61672-1:2003
Sonòmetre classe 1
CE
Compleix les directiva 2014/30/UE i 2014/35/UE

Metrologia LegalEspaña
05/09/2003: Aprovació de model
30/06/2005: Modificació no substancialDeutschland
12/10/2011: Certificació
22/11/2011: Suplement 1Portugal
11/03/2005: Certificació

Programari PC

CESVA Capture Studio

CAPTURE Studio és una aplicació software molt completa que permet: configurar tots els paràmetres del equip en una sola finestra, capturar i visualitzar dades del equip en temps real augmentant així la capacitat dels registres ja que ve limitada per l'espai de memòria lliure del PC, bolcar al PC registres emmagatzemats en la memòria del equip, esborrar la memòria del equip aconseguint així que la memòria d'aquest quedi completament buida i per tant, quedi la capacitat total del equip per guardar noves mesures, visualitzar gràficament i numèricament fitxers de dades, convertir-los a diferents formats (.txt, .xls, .mdb) i copiar la informació proporcionada pel software per crear informes personalitzats, que els fitxers es guardin en un format propi *.ccf que no pot ser alterat i que garanteix la integritat i legalitat d'aquests.

CAPTURE Studio proporciona un entorn còmode i de fàcil maneig per obtenir i visualitzar en format digital les dades adquirides per l'equip de mesura.

CAPTURE Studio s'ha dissenyat com entorn de treball per la nova gamma de productes CESVA. Software disponible per a sonòmetres, dosímetres i vibròmetres CESVA.

Conjunts complets

EM531

Conjunt de: Sonòmetre SC310, Calibrador CB006, Trípode TR040, Maleta ML040

EM231

Conjunt de: Sonòmetre SC310, Calibrador CB006, Maleta ML010

EM631

Conjunt de: Sonòmetre SC310, Calibrador CB006, Trípode TR040, Maleta ML060

Accessoris opcionals

AC001

Acceleròmetre ICP© Sensibilitat 100 mV/g, marge freqüencial (±10%) 0,7 Hz a 10 kHz

AC006

Acceleròmetre ICP© Sensibilitat 1000 mV/g, marge freqüencial (±10%) 0,35 Hz a 2600 Hz

DA050

Bossa amb 40 discs de cera per a acceleròmetres

CA023

Cub per a mesures triaxials amb acceleròmetres


DI016

Disc amb soport imantat per a fixació d'acceleròmetre

PR003

Perxa extensible de 3 m per a micròfons. Inclou adaptador per a micròfon.

TR001

Suport per a trípode del Preamplificador i micròfon

TR040

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,1 m.


TR050

Trípode per a sonòmetre, dosímetre i micròfon. Altura màxima 1,55 m.

TK200

Kit d'exterior amb deshumitejador, protector de previ i micro contra pluja, vent i aus

CN003

Cable perllongador de 3 metres per a Preamplificador i micròfon. Inclou TR001

CN010

Cable perllongador de 10 metres per a Preamplificador i micròfon. Inclou TR001


CN030

Cable perllongador de 30 metres per a Preamplificador i micròfon. Inclou TR001

CN1DA

Cable connexió per a gravació a un DAT

AM240

Alimentador de xarxa 230 V 50 Hz a 5 V

AM241

Alimentador de xarxa 110 V 60 Hz a 5 V


AM140

Convertidor per bateria de 12 V a 5 V

MA101

Adaptador de sortida RS a Mòdem

BT003

Dispositiu Bluetooth (instrument) per a comunicacions inalàmbriques amb el PC

BT002

Dispositiu Bluetooth (per PC) per a comunicacions inalàmbriques amb el PC.


BT010

Antena de bluetooth per a aconseguir un abast de 100 metres

ML040

Maleta de transport (48 x 37 x 16 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode

ML010

Maleta de transport (39 x 32 x 12 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre i Calibrador

ML060

Maleta de transport especial intempèrie (51 x 38 x 15 cm) per a Sonòmetre / Dosímetre / Vibròmetre, Calibrador i Trípode


RE001

Recarrega sílice antihumitat per a kit d'exterior TK1000 o TK200