Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Més informació. D'acord

25-Feb
19

CESVA participarà en les jornades commemoratives de la publicació del DB HR: Passat, present i futur en la protecció enfront del soroll. 10 anys del DB HR

Amb motiu del desè aniversari de l'entrada en vigor del DB HR es van a celebrar unes Jornades Commemoratives de la publicació del Document Bàsic de Protecció enfront del Soroll: "Passat, Present i Futur en la Protecció enfront del Soroll. 10 anys del DB HR "a l'Institut de Ciències de la Construcció Eduardo Torroja els dies 23 i 24 d'abril de 2019 coincidint amb els 10 anys de la publicació del DB HR i el Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll 2019.

Paral·lelament, es desenvoluparà una exposició on es podran veure les novetats pel que fa a equips i instrumentació acústica, productes, aplicacions informàtiques o materials de construcció, en la qual CESVA estarà present mitjançant el seu distribuïdor a Madrid.

A les exposició CESVA estarà present amb el sonòmetre SC420 per a mesurament d'aïllament i avaluació de soroll segons RD 1367/2007, el sensor de soroll TA120 per al control acústic en continu d'obres i el limitador freqüencial LF010 per al control, mesurament (per 1 / 3 d'octava) i registre dels nivells d'immissió d'activitats amb música amplificada.